Český tenisový svaz

Český tenisový svaz nikterak nepochybil! Potvrdila to i kontrola Národní sportovní agentury. Billie Jean King Cup - bez závad

05.10.2023

Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka dne 4. 10. 2023 na mimořádném tiskovém briefingu v Praze informoval a prezentoval konkrétní důkazy o činnosti organizované skupiny, kdy bývalý ředitel Národní sportovní agentury Filip Neusser a na něj napojená organizovaná skupina v čele s žurnalistou z veřejnoprávního Českého rozhlasu Arturem Janouškem lživě napadali Český tenisový svaz a jeho představitele. Celý záznam tiskové konference s vystoupením Iva Kaderky najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Gw3BaGY3tOc

Český tenisový svaz konal v duchu usnesení Rady ČTS ze dne 26.5.2023 – viz https://www.cztenis.cz/clanek/prohlaseni-rady-cts-k-dezinformacni-kampani-cro/clankyod/120 a v duchu usnesení Výkonného výboru ČTS ze dne 4.5.2023 – viz https://www.cztenis.cz/clanek/vykonny-vybor-cts-reagoval-na-dezinformacni-medialni-kampan-cro/clankyod/120

Během tiskové konference byla prezentována informace, že i v souladu s výše uvedenými usneseními podal ČTS trestní oznámení na konkrétní osoby a jelikož mu vznikla škoda, dokončuje žalobu na náhradu škody na ČRo a konkrétní osoby, která bude podána v krátké době.


Tiskové prohlášení:
Mimořádný tiskový briefing prezidenta Českého tenisového svazu Iva Kaderky, na kterém bude informovat a předloží konkrétní důkazy o nezákonné a kriminální činnosti organizované skupiny, kdy bývalé vedení NSA a na něj napojená organizovaná skupina v čele s žurnalistou veřejnoprávní instituce (ČRo) vědomě lživě, opakovaně napadli Český tenisový svaz a jeho představitele.

Středa 4. října 2024, 11:00, salonek Karlín 2, hotel Hilton Prague, Praha 1, Pobřežní 1.

Prezident Českého tenisového svazu na mimořádném tiskové briefingu předložil řadu konkrétních důkazů o opakovaných útocích organizované skupiny prostřednictvím redaktora ČRo Artura Janouška proti Českému tenisovému svazu a jeho představitelům.

Artur Janoušek je funkcionářům ČTS nechvalně velmi dobře znám jako novinář, který již v minulém období poškodil ČTS publikováním článků, v nichž vědomě uváděl lži, ze dne 23. 8. 2022 – nic z uvedených proklamací nebyla pravda, což je prokázáno. Tuto osobu tedy znají všichni z českého tenisového hnutí, které atakoval telefonicky, písemně, nebo osobně – natáčel skrytě např. generálního sekretáře Jakuba Fastra a posléze tajnou nahrávku vysílal v rozhlasu.

Artur Janoušek se tedy již v létě 2022 snažil svými zcela nepravdivými konstrukcemi a vědomým publikováním lží hrubě poškodit a pošpinit dobré jméno a důvěryhodnost ČTS a jeho vedení. Součástí článků proti ČTS byly i citace tehdejšího předsedy NSA Filipa Neussera, který se velmi nevybíravě vyjadřoval na adresu ČTS a "sliboval" v těchto článcích, jak si na ČTS a jeho hospodaření "posvítí" a pošle kontroly z NSA. Předesíláme, že ČTS a jeho představitelé do slova a do písmene "vyhodili" pana předsedu Neussera, když na ně naléhal v roce 2022 (jaro) a zcela v rozporu se zákonem se snažil určovat komu a na co bude ČTS posílat peníze. Od té doby pan Neusser hledal všechny cesty, jak poškodit ČTS a "zbavit" se nepohodlných svědků své nekalé činnosti. Přinejmenším tím, že je bude co nejvíce dehonestovat a poškozovat, spustí kontroly NSA a vytvoří takové "výsledky těchto kontrol", které ČTS a jeho vedení dokonale znemožní, což vyplývá z jeho deklarací v Janouškových článcích i z korespondence s ČTS.

Artur Janoušek dne 5. 1. 2023 přišel neohlášen do recepce SA Rokytka, kde atakoval paní Darinu Kaderkovou a sebejistým a nadřazeným způsobem ji začal pokládat otázky. Bez úspěchu byl následně vykázán z recepce arénky.

Jak je vidět ze záznamu bezpečnostních kamer, Janoušek držel v ruce svazek papírů, které položil na stolek. Tam je ponechal (zapomněl) a odešel. Vrátil se zpět druhý den – po vstupu do recepce SA Rokytka dne 6. 1. 2023, potkal trenéra basketbalu a také judistu Lukáše Krpálka, zjišťoval, kde jsou odpadkové koše a kdy se vynášejí z arény a také kde jsou popelnice. Podle sdělení L. Krpálka byl mimořádně nervózní, třásly se mu ruce i hlas a říkal, že ztratil "životně důležité podklady". Na videozáznamu z bezpečnostní kamery je dokonale vidět, že jmenovaný A. Janoušek prohledával odpadkový koš, naklání se přes pult recepce a prohledává recepci, hrabal mezi časopisy a písemnostmi. Trenér basketbalu mu řekl, kde jsou popelnice a A. Janoušek po několika minutách opustil recepci arénky. Předmětné materiály nalezl v recepci na stolku v SA Rokytka těsně před příchodem Janouška olympijský vítěz, mistr světa a Evropy Lukáš Krpálek. Na videozáznamu z bezpečnostní kamery je to dokonale zdokumentováno. Lukáš Krpálek v SA Rokytka pravidelně trénuje a provozuje zde i judo akademii.

Dokumenty zapomenuté panem Arturem Janouškem ve Sportovním areálu Rokytka dne 5. 1. 2023 jsou ručně psané poznámky o jednotlivých lidech pracujících na organizaci Billie Jean King Cup Finals v Praze v roce 2021, telefonní čísla a jeho manuál k přípravě mediální akce proti ČTS. Jsou zde tedy poznámky obsahují důvěrné a detailní informace včetně dat narození, telefonních čísel a obdržených finančních odměn za práci, zároveň i zákonem chráněné osobní údaje řady osob. Dále jsou mezi nimi listinné materiály obsahující kompletní vyúčtování akce Billie Jean King Cup Finals 2021 na hlavičkovém papíře Národní sportovní agentury. Listinné materiály též obsahují prize money hráček, srážkové daně a seznam pracovníků podílejících se na organizaci události, včetně jejich finančního ohodnocení a finančních odměn a plateb za služby.

V průběhu ledna A. Janoušek začal kontaktovat konkrétní osoby, které pracovaly v organizačním týmu mistrovství světa BJK Cupu (jejichž seznam získal z ukradených materiálů z NSA), případně jim zasílal písemné dotazy (např. výše jejich odměn, cen realizovaných služeb atd.). Tyto důvěrné a osobní údaje nemohl mít z jiného zdroje než z NSA od pana Neussera, se kterým s velkou pravděpodobností již od jara spolupracoval na znedůvěryhodnění ČTS. Údaje byly součástí vyúčtování BJK Cupu, které byly odeslány z ČTS finanční ředitelkou, nikdo k nim již poté neměl přístup, ani se jimi již nezabýval, neboť odesláním z ČTS byla věc pro ČTS uzavřena lege artis. A. Janoušek, který důsledně, intenzivně a programově skládal svoji kampaň proti vedení ČTS, intenzivně obesílal funkcionáře ČTS a kontaktoval telefonicky organizační pracovníky Mistrovství světa 2021 BJK Cupu. Od nich chtěl informace, které potřeboval do mozaiky svého konstruovaného útoku. Nicméně nikdo z kontaktovaných s ním záměrně nekomunikoval, neboť všem byla dobře známa lživá mediální akce Janouška proti ČTS.

Dotazy Janouška směřovaly např. i na finanční ředitelku ČTS, dále i na dceru prezidenta ČTS nebo i viceprezidenta ČTS, kteří rovněž vykonávali placenou činnost v přípravě a realizaci BJK Cupu. I oni se stali terčem skandalizace a útoku A. Janouška. Janouškovi byl z ČTS odeslán dopis, ve kterém byl informován o podání trestního oznámení.

Janoušek následně vydal článek "Stát prověřuje, jak tenisový svaz naložil s dotací 65 milionů. Platil i Kaderkově dceři a lidem z vedení", ze dne 13. 2. 2023. Velmi závažný je fakt, že Janoušek uvádí exaktně vědomé lži. Přesto, že dobře znal pravdu, neboť měl zcela konkrétní poznatky a svědectví z NSA ze dne 9.1.2023!!! Věděl zcela jednoznačně, že dotační peníze na BJK Cup byly použity pouze na mandatorní výdaje přesně a dle pravidel a byly řádně a včas vyúčtovány. Věděl, že mzdové náklady a platby za služby při akci BJK Cup byly realizovány výhradně ze soukromých vlastních peněz ČTS. Věděl, že ani koruna z dotace nebyla použita na výdaje, které vědomě a lživě ve svých článcích a podcastech prezentoval jako dotační. Záměrně a vědomě uvedl lež a poškodil ČTS a konkrétní osoby. Disponujeme důkazem – prohlášením ředitele sekretariátu a mluvčího NSA ze dne 28.4.2023.

Je nesporné, že materiály, které používal (a následně ztratil) A. Janoušek (viz výše) pocházejí skutečně z přísně chráněných databází NSA. Tyto materiály byly "vytaženy" dne 30.11.2022, tedy v poslední den, kdy byl v NSA předsedou F. Neusser. Pár hodin před svým odchodem z funkce předsedy NSA si je nezákonným způsobem takto pan předseda Neusser opatřil. Aby se pak následně staly podkladovým materiálem pro dehonestační kampaň pana Janouška proti ČTS a jeho vedení, zejména k cílenému objednanému pokusu o mediální likvidaci prezidenta ČTS.

Předseda NSA O. Šebek disponuje písemným důkazem, jak a kdy (pod jakým kódem) došlo k "vytažení" uvedených materiálů z databáze GINIS NSA dne 30.11.2022. Toto písemné prohlášení viděl a četl prezident ČTS. Při tzv. "slyšení" v Senátu parlamentu ČR (dne 20.6.2023), kde se celá kauza tohoto bezprecedentního mediálního útoku na Český tenisový svaz a jeho vedení podrobně probírala (vč. prezentace konkrétních důkazů – videa, listinných důkazů atd.) potvrdil vše výše uvedené senátorům předseda NSA O. Šebek osobně. Senát vše vzal na vědomí a přijal usnesení. Z jednání je pořízena oficiální nahrávka.

Český tenisový svaz již dne 4. 5. 2023 podal prostřednictvím advokátní kanceláře Gřivna, Šmerda trestní oznámení. Toto je pro svoji mimořádnou závažnost v běhu a kriminální policie se kauzou intenzivně zabývá.

ČTS navíc dnes disponuje i písemnou informací NSA, která vyvrací jakékoliv pochybení, popřípadě porušení zákonných pravidel při použití veřejné podpory pro pořádání BJK Cupu 2021. Informaci o průběhu kontroly NSA, která nezjistila žádné pochybení na straně ČTS při využití této dotace potvrdil osobně i předseda NSA Šebek na slyšení v Senátu parlamentu ČR.

ČTS zároveň podává žalobu na náhradu škody, která vznikla exaktně po publikování dehonestačních článků Janouška a vysílání ČRo. Tyto škody se pohybují v řádech mnoha milionů korun, např. díky "mediálnímu" obrazu, který vytvořil A. Janoušek, prostřednictvím vědomě cíleným publikováním lží a manipulacemi, při zneužití infrastruktury veřejnoprávní instituce ČRo.

Zároveň má kauza i mezinárodní konsekvence (Tennis Europe a ITF), neboť byly dehonestačním způsobem dotčeny práva majitelů významných mezinárodních eventů.

Poškození dobrého jména několika významných mezinárodních tenisových eventů a případný vznik škod na nehmotném vlastnictví mezinárodních tenisových organizací budou i nadále v šetření. Český tenisový svaz i advokátní kancelář zastupujících ČTS, dále disponuje poznatky o pozadí dalších mimořádně závažných nepravdivých proklamací Janouška ve věci pořádání mezinárodních turnajů ITF Futures a Challengerů. V této další části "odnoži" Janouškova mediálního útoku na ČTS a konkrétní osoby, licencované organizační partnery ČTS, rovněž spolupracujeme s kriminální policií ČR a již probíhá vyšetřování.

Zpravodajství z oblasti českého tenisu
Junior Fed Cup vyhrály dívky ze středočeské oblasti
Ve dnech 25.-27.112023 se v Rakovníku uskutečnil tradiční turnaj družstev reprezentací jednotlivých krajů. Fed cup 2023 ovládnul tým Středočeského kraje ve složení: Suchánková Nikol - TK Neridé, Nikodymová Kristýna - Wilson TC Modletice , Strachová Eliška - TK Čelákovice a kapitán Martin Beran. Středočešky si postupně poradily se všemi soupeřkami a dokráčely k historickému vítězství v této soutěži.
11.12.2023
Seminář ČTS - tenis dětem
Třetí pokračování semináře ČTS – zelená úroveň. Ucelená tenisová metodika rozvíjející děti dětí do 9 let. V areálu Pliskova Tennis Academy (V Chobotě 2112, Říčany) se 30.3.2024 bude konat seminář na téma tenis v zelené úrovni. Přihlášky v sekci ŠKOLENÍ.
11.12.2023
Úvodní halové áčko dorostu vyhráli Knesl a Dvořáčková
David Knesl (2006, TK TENNISPOINT FM) vyhrál áčkový turnaj v kategorii dorostenců, který se hrál v Přerově. Ve finále porazil Radka Chodoru 2:6, 6:3, 7:5. Čtyřhru vyhráli Lukáš Dvořák a David Petrofský. Emma Dvořáčková (2006, ŽLTC Brno) vyhrála áčkový turnaj dorostenek ve Starém Městě. Ve finále porazila Kláru Štěpánkovou 6:4, 6:4. Čtyřhru vyhrály Amélie Brožová a Emma Dvořáčková.
06.12.2023
Vítězství je pro mě sladkou tečkou za sezonou, usmívá se spokojená Štruplová
Svůj druhý sezonní titul vybojovala na posledním letošním turnaji v italském lyžařském středisku Selva Gardena devatenáctiletá Julie Štruplová a poprvé v kariéře se posune do první světové třístovky. Tím splnila svůj letošní cíl. „V příštím roce bych si už ráda zahrála na grandslamových turnajích, alespoň kvalifikace,“ věří talentovaná Češka s tím, že by se nejraději probojovala už na Roland Garros.
05.12.2023
Halové mistrovství mužů a žen vyhráli Černý a Valentová
Tereza Valentová (2007, TK Sparta Praha) vyhrála halové mistrovství ČR v kategorii žen, které se premiérově hrálo v Havířově. Ve finále porazila Julii Paštikovou (2008, TK Agrofert Prostějov) 6:3, 6:0. Čtyřhru vyhrály Kristýna Tomajková a Julie Paštiková. V kategorii mužů se halovým mistrem ČR stal Matyáš Černý (2001, LTK Liberec), který na domácích dvorcích nenašel přemožitele. Ve finále porazil Vojtěcha Mareše (2001, TK Neridé) 6:4, 6:7(6), 6:4. Čtyřhru mužů vyhráli Jakub Vrba a Ondřej Štětka. Výsledky: muži, ženy.
05.12.2023
Diplomatický majstrštyk prezidenta ČTS, hráčky BJKC se vyhnou kvalifikaci
Relativně krátce po vyvrcholení letošního ročníku Poháru Billie Jean Kingové byla rozlosována kvalifikace ročníku příštího. Šestnáct týmů bylo rozlosováno do dvojic, z nichž se postupující osmička kvalifikuje na finálový turnaj, který se odehraje ve Španělsku. Česka se ale kvalifikace týkat nebude, protože obdrželo od ITF divokou kartu. „Že se nám podařilo vybojovat pro Česko divokou kartu, je pro nás obrovským úspěchem,“ uvedl potěšeně prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
26.11.2023
!!! DŮLEŽITÉ !!! Oznámení VV ČTS
Vážení sportovní přátelé, na našich stránkách jste již byli informování o stanovisku Výkonného výboru i Rady Českého tenisového svazu k bezprecedentnímu mediálnímu útoku směřovanému proti Českému tenisovému svazu a jeho vedení. Prohlédněte si kontrolní protokol z Národní sportovní agentury (PDF)
26.11.2023
Sklenička došel do finále turnaje ITF J60 ve Slovinsku
Štěpán Sklenička (2007, ITF 491) došel do finále mezinárodního turnaje ITF J60 hráčů do 18 let ve slovinském Mariboru. Ve finále nestačil na Srba Jankanje 4:6, 3:6. Štěpán došel i do finále ve čtyřhře, kde spolu se Slovákem Poklembou nestačili na italský pár Guidi/Pasi.
26.11.2023
Nicod turnajovou trofej nevybojoval
Jakub Nicod (625.) prohrál finálový zápas na turnaji ITF v kyperském Limassolu a pro titul si tentokrát nedokráčel. V neděli byl nad síly třetího nasazeného Dán Elmer Möller (415.), kterému podlehl ve dvou setech 4:6, 3:6.
26.11.2023
Brenda Fruhvirtová vyhrála turnaj žen ITF $40,000 v Mexiku
Brenda Fruhvirtová (2007, WTA 119) vyhrála mezinárodní turnaj žen ITF dotovaný $40,000 v mexické Guadalajaraře. Ve finále porazila Ukrajinku Strakhovou (1995, WTA 309) 6:1, 6:3. Brenda se posune žebříčkem WTA o 10 míst nahoru na pozici 109.
26.11.2023
Los Davis Cupu 2024: Češi se vrátí po pěti letech domů, čeká je příjemný soupeř
Španělská Málaga, kde se odpoledne bude hrát finále letošního Davis Cupu, ještě před vyvrcholením mužské týmové soutěže hostila los kvalifikace Davisova poháru pro rok 2024. Součástí losu byl i český daviscupový tým, jenž byl určen jako šestý nasazený a dočkal se pro únorovou kvalifikaci velmi příjemného soupeře. Do České republiky přicestuje Izrael.
26.11.2023
Samsonová vyhrála turnaj ITF J500 v Mexiku
Laura Samsonová (2008, ITF 6) vyhrála mezinárodní turnaj ITF J500 hráček do 18 let v mexické Meridě. Ve finále porazila Američanku Quevedo 6:3, 6:4. Vítězstvím se Laura posune na pozici 4 žebříčku ITF.
26.11.2023
Chlumská vyhrála turnaj Tennis Europe v Liberci
Laura Chlumská (2010, TE U14 54) vyhrála mezinárodní turnaj Tennis Europe v Liberci. V českém finále porazilaKarolínu Šmídovou 6:0, 3:6, 7:5. Čtyřhru vyhrály Kateřina Filipová a Karolína Šmídová. Čtyřhru chlapců vyhráli Marek Mikeš a Patrik Zeman.
26.11.2023
Aplikace ČTS - dostávejte důležité zprávy
Aplikace ČTS pro telefony iphone a android Vám umožní nejen snadný a rychlý přístup k výsledkům soutěží jednotlivců i družstev ČTS, ale mnohem více. Nyní už neminete žádnou důležitou informaci. V aplikaci tato důležitá sdělení naleznete v rubrice "Zprávy" a aplikace Vás na důležitou zprávu vždy upozorní.
23.11.2023
Davis Cup: Češi na favorizovanou Austrálii nestačili, naděje pohasly v deblu
Český daviscupový tým se loučí s mužskou týmovou soutěží ve čtvrtfinále. Ve středu se ve španělské Málaze Češi marně snažili vyzrát na favorizovanou Austrálii, se kterou prohráli 1:2 na zápasy. Rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře Matthew Ebden a Max Purcell.
23.11.2023
Famózní Bejlek rozdrtila Francouzku a slaví největší titul kariéry!
Sára Bejlek (134.) je k nezastavení! Sedmnáctiletá Češka dosáhla na druhý titul v řadě, především však slaví největší trofej dosavadní kariéry. Ve finále antukového turnaje WTA 125 v chilské Colině rozdrtila pátou nasazenou Diane Parryovou (91.), díky čemuž se v žebříčku posunula o 60 míst!
20.11.2023
Nicod skrečoval finále v Heraklionu
Jakub Nicod (625.) na třetí trofej v této sezoně nedosáhl. Devatenáctiletý český tenista finálový zápas na turnaji ITF v Heraklionu proti Arthurovi Geovi (709.) za stavu 2:5 kvůli nemoci skrečoval.
19.11.2023
Bartoň proti nasazené čtyřce neuspěl
Hynek Bartoň (531.) na turnajový primát v portugalském Vale do Lobo nedosáhl. V nedělním finále český tenista podlehl favorizovanému Portugalci Henriqueovi Rochaovi (277.) 3:6, 1:6. V souboji s nasazenou čtyřkou si hned pětkrát prohrál podání a duel ztratil za 73 minut.
19.11.2023
Třetí finále v řadě, druhý titul! Klimovičová si znovu podmanila Solarino
Devatenáctiletá Linda Klimovičová (na snímku vlevo) je v italském Solarinu nezastavitelná. Česká tenistka na turnaji ITF W25 triumfovala už minulý týden a v neděli na své prvenství dokázala navázat. Ve finále porazila hladce ve dvou setech 6:2, 6:3 domácí Lisu Pigatovou. Pro mladou Češku se jedná už o třetí letošní titul, poprvé zvítězila v únoru v egyptském Šarm aš-Šajchu.
19.11.2023
Šalková na čtyřicítce v Portugalsku slaví nejcennější trofej! Přiblížila se grandslamové kvalifikaci
Dominika Šalková na turnaji ITF W40 v portugalském Funchalu vybojovala nejcennější trofej své dosavadní kariéry a přiblížila se k účasti v kvalifikaci Australian Open. Vítězka dvou letošních titulů si pro své třetí prvenství dokráčela v neděli proti čtvrté nasazené Lee Boškovičové, kterou po dvou hodinách porazila 4:6, 7:5, 6:3. Po vítězství ve Funchalu se Šalková posune na nové kariérní maximum, kterým bude 218. místo světa.
19.11.2023
Pohár BJK: Krejčíková se Siniakovou padly ve vyrovnaném deblu, do finále jde Kanada
Český BJKC tým se letos do finále nepodívá. Semifinálové utkání proti Kanadě Češky prohrály 1:2 na zápasy, když o postupovém bodu rozhodl až závěrečný debl. V něm Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková podlehly v dramatickém souboji Gabriele Dabrowské a Leylah Fernandezové 5:7, 6:7(3). Ve druhém semifinále Itálie porazila Slovinsko už po singlech.
12.11.2023
Končí těsně pod vrcholem. Juniorská reprezentace v BJK Cupu prohrála ve finále s Američankami
České tenistky v juniorském Billie Jean King Cupu ve španělské Córdobě skončily těsně pod vrcholem. V nedělním finále byly nad síly Laury Samsonové, Aleny Kovačkové a Elišky Forejtkové Američanky, které o svém vítězství v týmové soutěži rozhodly už po dvouhrách.
12.11.2023
Druhý titul! Klimovičová v Solarinu zvládla finále kvalifikantek
Linda Klimovičová (485.) se raduje ze druhého titulu své profesionální kariéry, poté co ve finále ITF turnaje s dotací 25 tisíc dolarů porazila britskou tenistku Emilii Lindhovou Gallagherovou (629.) po setech 6:3, 6:7(5), 6:1. Finálová bitva dvou kvalifikantek trvala dvě hodiny a 12 minut.
12.11.2023
Zpět na vítězné vlně! Brenda Fruhvirtová slaví titul v Heraklionu a vylepší si maximum
Brenda Fruhvirtová (133.) ovládla antukový turnaj ITF W40 v Heraklionu! Mladá česká tenistka porazila ve finále Jekatěrinu Makarovovou (184.) za hodinu a 11 minut po setech 6:1, 6:3. Odměnou za triumf není pro mladou Češku jen šestý letošní a celkově již čtrnáctý titul, ale také vylepšení jejího žebříčkového maxima.
12.11.2023
Zajíčková vyhrála turnaj Tennis Europe v Polsku
Kateřina Zajíčková (2010, TE U14 91) vyhrála mezinárodní turnaj Tennis Erope hráček do 14 let v polském Grodisk Mazowiecki. Ve finále porazila Litevku Marinu Markinu 7:6(6), 6:2. Čtyřhru vyhrály Kristýna Přikrylová a Kateřina Zajíčková.
12.11.2023
Chlumská vyhrála turnaj Tennis Europe ve Francii
Laura Chlumská (2010, TE U16 306) vyhrála mezinárodní turnaj Tennis Europe hráček do 16 let ve francouzském Le Bouscat. Ve finále porazila Španělku Mariu Pardo Florensa 6:0, 6:3. Čtyřhru vyhrály Laura Chlumská s Chorvatkou Sophií Santos.
12.11.2023
Pohár BJK: Krejčíková se Siniakovou v deblu rozhodly o postupu Češek do semifinále
Český BJKC tým si v pátek zajistil postup do semifinále Billie Jean King Cupu! V souboji se Spojenými státy dokázaly české tenistky zvítězit 2:1 na zápasy, když o své výhře rozhodly v závěrečném deblu. Postupový bod zajistila sehraná dvojice Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které porazily Danielle Collinsovou a Taylor Townsendovou 6:3, 7:5! Češky v sobotu čeká Kanada. Ve druhém semifinále si spolu zahrajou Slovinky a Italky.
11.11.2023
Pohár BJK: Dokonalý začátek! Češky porazily Švýcarsko 3:0 na zápasy
Finálový turnaj letošního Poháru Billie Jean Kingové je tady! Hned v první hrací den byla v akci i česká družina vedená kapitánem Petrem Pálou, která vyzrála v Seville na loňské šampionky ze Švýcarska poměrem 3:0 na zápasy. Linda Nosková zapsala na české konto první bod, když v souboji dvou teenagerek vydřela třísetovou výhru nad Céline Naefovou. Marie Bouzková posléze přehrála zkušenou Viktoriji Golubicovou ve dvou setech. Českou dominanci potvrdily v závěrečném deblu Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Slovinky porazily v úvodním utkání poměrem 2:1 Austrálii, jež se loni probojovala až do finále.
08.11.2023
Jana Kovačková vyhrála Tennis Europe Junior Masters do 14 let v Monte Carlu
Jana Kovačková (2010, TK Sparta Praha) vyhrála Tennis Europe Junior Masters do 14 let v Monte Carlu. Ve finále porazila Polku Barbaru Kosteckou.
06.11.2023
Zlatý úspěch chlapců ve Španělsku! Junioři vyhráli Davis Cup
Český juniorský daviscupový výběr si podmanil španělskou Córdobu! Trojlístek Maxim Mrva (na snímku), Jan Kumstát a Martin Doskočil dokázal po šesti letech navázat na úspěch svých krajanů a vyhrát juniorský Davis Cup. Ve finále Češi porazili Itálii 2:1 na zápasy, když o prvenství rozhodli ve čtyřhře.
05.11.2023
Fotografie z turnajů ČTS
Připravili jsme pro pořadatele turnajů možnost v Informačním systému (rubrika výsledky) nahrát fotografie k turnajům všech tříd (A, B, C, D, E, P, MČR). Nyní může pořadatel po skončení turnaje nahrát jednu fotku pro dvouhru (foto vítěze dvouhry) a jednu fotku pro čtyřhru (foto vítězů čtyřhry).
31.10.2023
Paštiková došla do finále turnaje ITF J200 v Maďarsku
Julie Paštiková (2008, ITF 91) došla do finále turnaje ITF J200 hráček do 18 let v maďarském Szekesfehervaru. Ve finále nestačila na Bulharku Yanevu 1:6, 2:6. Čtyřhru vyhrály Magdalena Smékalová a Julie Paštiková.
29.10.2023
Donaldovi premiérové finále nevyšlo
Český tenista Matthew William Donald (991.) se poprvé v kariéře probojoval do finále profesionálního turnaje, na podniku ITF M15 v řeckém Heraklionu ale nestačil na Francouze Valentina Royera (299.), se kterým prohrál za hodinu a sedm minut dvakrát 1:6. Donald platil již před utkáním za velkého outsidera, žebříčkový rozdíl mezi oběma soupeři byl přeci jen značný. Osmnáctiletý český tenista v obou setech nabral ztrátu 0:5 a poté zaznamenal alespoň čestný úspěch v podobě vyhraného gemu, aby se vyhnul nepopulárnímu kanáru. Za postup do finále si připíše Donald do žebříčku osm bodů a měl by si díky tomu vytvořit nové žebříčkové maximum.
29.10.2023
Zaslíbený Šarm aš-Šajch? Klimovičová v Egyptě opět pookřála, po vydařeném týdnu si žebříčkově polepší
Jestli pro českou tenistku Lindu Klimovičovou existuje nějaké tenisově zaslíbené místo, dost možná jím bude egyptský Šarm aš-Šajch, kde se v místním tenisovém areálu konají týden co týden turnaje pod hlavičkou ITF. A devatenáctiletá Češka právě tam zaznamenala nejlepší výsledky letošní sezóny. Po únorovém premiérovém titulu v kariéře zde uhrála ještě dvakrát semifinále a tento týden finále. Nikde se jí letos nedařilo víc.
29.10.2023
Double z Loulé! Šalková deklasovala za 62 minut nasazenou jedničku, pak otočila finále deblu
Česká tenistka Dominika Šalková nenašla na turnaji ITF v portugalském Loulé přemožitelku a v nedělním finále dvouhry vybojovala svůj druhý titul v této sezoně! Hráčka pražské Sparty v souboji o turnajovou trofej deklasovala za pouhých 62 minut nejvýše nasazenou Silvii Ambrosiovou 6:1, 6:2. Posléze Češka zkompletovala double po boku Maďarky Natalie Szabaninové.
29.10.2023
Vítězná šňůra B. Fruhvirtové na ITF trvá už 20 zápasů! V Itálii zvládla nedělní dvojboj
Šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová prodloužila na turnaji ITF v italské Santa Margheritě di Pula svou vítěznou šňůru na okruhu ITF už na dvacet zápasů! V neděli zvládla jak semifinále proti Ukrajince Oleksandře Olijnykovové, tak následné finále proti Argentince Guillermině Nayaové, kterou porazila 6:4, 6:3. První nasazená vyhrála čtvrtý turnaj na okruhu ITF v řadě a celkově vybojovala už svůj pátý letošní titul.
29.10.2023
Alena Kovačková vyhrála turnaj ITF J300 ve Španělsku
Alena Kovačková (2008) vyhrála mezinárodní turnaj ITF J300 ve španělském Sanxenxo. Ve finále porazila domácí Esquiva Banuls 6:2, 6:3. Čtyřhru vyhrály Julie Paštiková a Magdalena Smékalová.
23.10.2023
Chodura došel do finále turnaje ITF J60 v Maďarsku
Sebastian Chodura (2007) došel do finále mezinárodního turnaje ITF J60 v maďarském Pecsi. Ve finále nestačil na domácího Kisantala 1:6, 3:6.
23.10.2023
Desátá výhra v řadě a druhý profi titul! Devatenáctiletý Nicod si podmanil řecké Iraklio
Nejlepší období kariéry potvrzuje Jakub Nicod. Devatenáctiletý český tenista podruhé za necelý měsíc získal titul ze singlu na ITF, když po trofeji v rumunském Aradu uspěl také tento týden v Irakliu. V nedělním dopoledním finále tamní patnáctky zvítězil nad domácím Alexandrosem Skorilasem po setech dvakrát 6:2.
22.10.2023
Krumich získal třetí titul v řadě, ve finále v Gruzii udolal Vrbenského
Na pětadvacítce v Gruzii se nakonec radoval Martin Krumich (503.). Dvacetiletý Čech ve finále turnaje v Telavi našel recept na čtvrtého nasazeného Michaela Vrbenského (369.), kterého udolal po sadách 6:3, 6:7(7), 6:4. Mladý tenista tak zvítězil na třetím turnaji za sebou, na kontě má 14 výher v řadě.
22.10.2023