Český tenisový svaz

Školení trenérů a rozhodčích ČTS

Datum20. - 25.11.2020
Název:Doškolení rozhodčích licence B
Druh:rozhodčí
Místo:přes internetový test
Region:Praha
Další info:Doškolení se mohou účastnit rozhodčí, kterým končí platnost licence do 06/21
Doškolení rozhodčích licence B proběhne formou testu zaslaného na mailovou adresu, který uchazeč vyplní a pošle zpět. Po vyhodnocení testu bude informován o jeho výsledku a v případě úspěšného absolvování bude moci, po úhradě registračního poplatku ve výši 400,- Kč, na ČTS si vyzvednout obnovenou licenci.
Je nutné, aby mailové adresy, které uvedete do přihlášky, byly platné.
Uzávěrka přihlášek 20.11.20 ve 12,00 hod.

napište číslo šest set deset

Seznam účastníků

příjmení a jméno
město
stav přihlášky
Vildová Helena Těškov v řízení
Halmlová Petra Horažďovice v řízení
Janata Ladislav Nová Paka v řízení
Císař Luděk Praha v řízení
Šimek Roman Praha-Pitkovice v řízení