Český tenisový svaz
Název:
A5 OPTIM TOUR BPBP cup
Datum:
20.-24.08.
Pořadatel:
LTC Mladá Boleslav z.s. (A - 600)
Kódové číslo:
216078
Dvorců + povrch:
10 antuka
Míče:
Wilson
Kvalifikace
Počet účastníků:
32
Prezentace v
do 10:00 hod.
Hlavní soutěž
Počet účastníků:
48
Prezentace v
do 10:00 hod.
Kontaktní osoba:
Ing. Nezavdal Jiří
Smetanova 987
293 01 Mladá Boleslav
Tel. (1):
603 548 071
E-mail:
j.nezavdal@seznam.cz

Poznámka pořadatele:

Poznámka pořadatele:

Další letní turnaj tenisového okruhu OPTIM TOUR 2021.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Spolu s výběrem vkladu do turnaje pořadatel provede kontrolu negativního testu účastníka turnaje. Bez prokázání negativního testu nebo očkování nebude účastník připuštěn do turnaje. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NESTAČÍ A NEBUDE AKCEPTOVÁNO!

Celí znění pravidel účasti na sportovní akci / INFO COVID 19:

Všichni účastníci a jejich doprovod musí po celou dobu konání turnaje dodržovat platná hygienicko-epidemiologická ustanovení vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury. Dodržovat 2m rozestupy a ve vnitřních prostorách klubu mít nasazenou ochranu horních cest dýchacích (nanorouška nebo respirátor min. FFP2).

S účinností ode dne 19. července 2021 do odvolání platí tato

PRAVIDLA PRO SPORTOVÁNÍ NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH:

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že: na venkovních sportovištích osoby splňují níže uvedená opatření.
U sportovní akce s účastní nad 10 osob je nutné dodržet následující podmínky: osoby musí prokázat, že splňují podmínky opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry.

Organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.
Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují podmínky dle OPATŘENÍ. Organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění výše uvedených v OPATŘENÍ. V případě, že osoba splnění OPATŘENÍ neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast!


*OPATŘENÍ
osoby splňují podmínku:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

POZOR! Pořadatel na místě nebude mít k dispozici samotesty!


ODHLÁŠKY

Vzhledem k velkému zájmu účastníků Vás žádáme, abyste případné odhlášení z turnaje provedli včas, nejpozději do čtvrtka 19.8.2021 do 18:00 hod.!!!


DOTACE

Celková dotace ženy 25.000,-- Kč a další věcné ceny.


KVALIFIKACE

Prezentace do kvalifikace ve čtvrtek 19.8.2021 od 15:00 do 17:00 formou SMS (SMS budou potvrzovány). Poté bude kvalifikace vylosována a rozpis a pořadí utkání budou zveřejněny na CZTENIS (u kvalifikace nelze dát pavouk do systému - z rozpisu utkání nelze odvodit los do pavouka turnaje).


HLAVNÍ SOUTĚŽ

Prezentace do hlavní soutěže v pátek 20.8.2021 od 15:00 do 17:00 formou SMS (SMS budou potvrzovány). Poté bude turnaj vylosován a rozpis a pořadí utkání budou zveřejněny nejpozději ve 20:00 na CZTENIS.

Občerstvení v areálu bude zajištěno s širokou nabídkou jídel a nápojů.


PARKOVÁNÍ

Možnost parkování zdarma na ul. Tř. T.G.M., u Městského plaveckého stadionu na Štěpánce, za poplatek u zimního stadionu (všední den celodenní parkování 20,- Kč, So+Ne zdarma).

Parkování v ul. Vančurova a Zahradníkova zakázáno!
Do parku Štěpánka vjezd zakázán.


STARTOVNÉ/VKLAD (žádáme, aby hráči měli vklad přesně nebo drobné)
- kvalifikace 300,-- Kč
- hlavní soutěž 600,-- Kč

POZOR!
Pokud se hráč prezentoval a nedostaví se k zápasu, pořadatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné zaplacení vkladu.

KVALIFIKACE
prezentace 20.8.2021 od 8:00 hod rozehra možná od 8:00 do 8:45
zahájení kvalifikace 9:00 hodin

zahájení hry 9:00 Slavíková, Šmejdířová, ostatní hráčky v 10:00 hodin
Změny přihlašování na turnaje minitenis a babytenis
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).

Pravidla pro přihlašování hráčů v IS ČTS

1) Lhůta pro vytvoření přihlášky začíná datem publikace aktuální termínové listiny na www.cztenis.cz. Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.

2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Vyřízení těchto kolizních přihlášek končí 6 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00, to znamená, že hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.

3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pozdější odhlášení je možné pouze prostřednictvím IS ČTS a to nejpozději do posledního dne před datem zahájení turnaje v čase 18:00 (v případě turnaje s kvalifikací do posledního dne před konáním kvalifikace). V tomto případě odhlášení se hráč nesmí po dobu 5 dní od data zahájení turnaje zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace. Odhlásí-li se hráč z turnaje později nebo se k turnaji nedostaví, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.

4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.

Jak získá registrovaný hráč ČTS přihlašovací údaje do IS?

Pravidla pro přihlašování hráčů v IS ČTS

Jak získá hráč kategorie minitenis (do 7 let) a babytenis (8-9 let) přihlašovací údaje do IS?
Evidence hráčů kategorie minitenis a babytenis a žádost o zaslání přihlašovacích údajů do Informačního systému na: https://is.cztenis.cz/pristup/index.php

Jakmile obdržíte přihlašovací údaje do Informačního systému ČTS do Vašeho e-mailu, můžete se přihlašovat na turnaje jednotlivců na: https://is.cztenis.cz/

Infolinka IS: 222 333 418 v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 hod.
E-mail: is@cztenis.cz
Jestliže se nedovoláte nebo bude linka obsazena, popište svůj dotaz pečlivě do e-mailu a pošlete na is@cztenis.cz. Špatně formulované dotazy nemohou být zodpovězeny.

Hlavní soutěž

#
Příjmení a jméno
nar.
klubová příslušnost
BH
CŽn
poznámka
datum přihlášení
1.
Polanská Tereza 10.01.1998 TK Škoda Plzeň z.s.
33
25
 
 
03.08.2021 15:53:37
2.
Hrabalová Kristýna 03.04.1996 TC Bajda Kroměříž
35
25
 
 
04.08.2021 22:08:55
3.
Pektorová Hana 12.02.1997 TK PRECHEZA Přerov o.s.
47
20
 
 
22.07.2021 21:09:52
4.
Kubíková Patricie 06.01.2004 TK Sparta Praha
51
20
20
 
05.06.2021 04:40:24
5.
Pospíšilová Denisa 08.06.1999 TK Neridé
52
20
 
 
12.07.2021 22:14:12
6.
Vlčková Karolína 17.10.2000 TJ Spoje Praha
54
20
 
 
18.07.2021 13:30:03
7.
Abeldinova Alla 25.04.2004 TK Slavia Plzeň
56
20
17
 
11.05.2021 07:39:55
8.
Nová Andrea 05.11.2003 TJ Spoje Praha
60
15
24
 
01.08.2021 20:43:12
9.
Novotná Nikola 01.11.1998 LTC Modřany 2005
62
15
 
 
15.07.2021 19:43:40
10.
Csabi Petra 11.06.2002 TK AGROFERT Prostějov
64
15
 
 
26.07.2021 11:34:56
11.
Knutsonová Gabriela Andrea 21.04.1997 TK AGROFERT Prostějov
67
15
 
 
09.06.2021 21:34:16
12.
Neradová Kamila 21.02.2002 TK Strakonice
69
15
35
 
03.08.2021 20:35:45
13.
Černá Agáta 25.03.2004 I.ČLTK Praha
72
15
92
 
21.06.2021 16:46:10
14.
Dörreová Adéla 28.09.2002 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s.
78
15
228
 
04.08.2021 09:43:02
15.
Křtěnová Sonja 21.07.1998 SK HAMR, z.s.
84
15
 
 
14.07.2021 10:44:00
16.
Svozilová Marie 06.12.2002 TK DEZA Valašské Meziříčí
88
12
61
 
29.07.2021 12:46:09
17.
Krýslová Vendula 05.12.2002 TK Slavia Plzeň
91
12
214
 
19.06.2021 15:04:57
18.
Lamiová Klára 14.06.2001 TJ Lázně Bělohrad
93
12
 
 
10.06.2021 22:14:59
19.
Nováková Klára 10.05.2002 TK Slavia Plzeň
95
12
64
 
02.08.2021 20:41:55
20.
Kalousková Sylvie 08.10.2002 SK Aritma Praha
98
12
434
 
15.06.2021 09:07:05
21.
Šulcová Vanesa 11.12.2004 VSK VŠB-TU Ostrava
102
12
97
 
27.03.2021 07:52:23
22.
Dvořáková Kristýna 14.11.2003 Tenis Cibulka
103
12
171
 
07.08.2021 07:46:49
23.
Bohatová Zuzana 15.04.2001 TJ Sokol Vysočany
108
12
 
 
06.08.2021 20:27:39
24.
Kroisová Adéla 21.12.1999 Tenisový klub Eden
110
12
 
 
29.07.2021 17:08:01
25.
Charvátová Vivien 24.07.2001 TC Brno.
111
12
 
 
01.07.2021 16:26:06
26.
Hrubanová Gabriela 20.01.2003 TK AGROFERT Prostějov
112
12
173
 
01.08.2021 18:42:35
27.
Sluková Blanka 22.09.2003 TCEN Hrádek nad Nisou
117
12
346
 
25.07.2021 18:45:33
28.
Pešková Johana 23.01.2002 SK OAZA Praha
120
12
356
volná karta
14.07.2021 11:39:09
29.
Hejtmánková Sára 17.03.2004 TJ Slovan Moravská Třebová,z.s.
122
12
25
 
11.05.2021 20:19:33
30.
Drukerová Liliana Tucky 28.07.2002 Sokol Libiš
125
12
71
volná karta
30.03.2021 12:09:43
31.
Baďurová Veronika 27.05.1996 TK Start Praha-Topolka
138
12
 
volná karta
31.05.2021 21:21:11
32.
Kósová Karolína 27.10.1998 TK SC OSTRAVA
169
9
 
volná karta
18.08.2021 20:10:10
33.
Šimonová Sára 20.06.2003 ŽLTC Brno
176
9
153
volná karta
04.08.2021 11:40:49
34.
Gygalová Kateřina 18.03.2003 TK Slavia Plzeň
242
6
48
 
17.07.2021 21:48:13
35.
Benešová Nicol 16.09.2004 TK SC OSTRAVA
242
6
134
 
06.08.2021 17:32:39
36.
Rainke Natálie 18.04.2004 TJ Spartak Trhové Sviny
250
6
54
 
16.06.2021 09:43:31
37.
Poláková Tereza 15.06.2004 TK Radošovice
268
6
58
volná karta
19.08.2021 10:30:46
38.
Kajabová Klára 24.06.2004 TJ Zbrojovka Vsetín
329
4
51
 
05.08.2021 17:38:28
39.
Svěcená Kristýna 09.12.2003 TK Sparta Praha
723
1
109
 
28.07.2021 14:59:17
40.
Šílová Nela 19.05.2006 TJ Slovan Moravská Třebová,z.s.
723
1
97
 
02.08.2021 18:59:59
41.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
42.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
43.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
44.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
45.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
46.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
47.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
48.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant

Kvalifikace

#
Příjmení a jméno
nar.
klubová příslušnost
BH
CŽn
poznámka
datum přihlášení
1.
Kubíková Lucie Marie 04.09.2003 TK Neridé
158
9
45
 
19.08.2021 16:46:55
2.
Musilová Valérie 18.09.2003 TJ Spoje Praha
236
6
210
 
16.08.2021 10:51:42
3.
Škachová Magdaléna 08.12.2003 LTC Slovan Kladno
250
6
139
 
07.08.2021 20:30:54
4.
Prouzová Anna-Marie 30.04.2004 TENIS-CENTRUM DTJ HK
293
6
144
 
26.07.2021 08:17:20
5.
Slavíková Emma 24.01.2003 TC VŠ Praha
329
4
257
 
19.07.2021 13:30:02
6.
Šmejdířová Josefína 14.06.2005 Pliskova Tennis Academy, z.s.
369
4
101
 
17.08.2021 08:51:45
7.
Kotlíková Inez Maria 31.01.2003 TK Sparta Praha
390
4
 
 
15.07.2021 15:22:09
8.
Blaščíková Kateřina 16.07.2003 LTC Pardubice
390
4
167
 
04.08.2021 17:28:17
9.
Matochová Sandra 30.12.2000 SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK z.s.
409
4
 
 
03.08.2021 07:49:08
10.
Horáčková Lucie 28.04.2003 LTC Mladá Boleslav z.s.
490
4
361
 
17.08.2021 16:11:31
11.
Hozmanová Vanessa 03.02.2003 TK Čelákovice
539
3
271
 
17.07.2021 08:19:13
12.
Šulcová Valerie 22.09.2003 TO SK Mělník
723
1
137
 
15.04.2021 19:03:26
13.
Vachková Valentina 22.03.2007 LTC Mladá Boleslav z.s.
723
1
378
 
01.05.2021 18:44:16
14.
Řezáčová Zuzana 27.01.2002 LTC Mladá Boleslav z.s.
723
1
177
 
20.06.2021 08:48:48
15.
Husárová Martina 18.05.1996 ITS Tennis Club, z.s.
723
1
 
 
10.07.2021 17:27:30
16.
Sokolova Vera 24.10.2007 TJ Sokol Hostivice
723
1
313
 
02.08.2021 16:02:06
17.
Šprojcarová Veronika 11.09.2003 LTC Mladá Boleslav z.s.
723
1
622
 
12.08.2021 14:54:09
18.
Gabrielová Aneta 28.09.2006 LTC Mladá Boleslav z.s.
723
1
188
 
18.08.2021 17:25:20
19.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta
20.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta
21.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta
22.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta
23.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta
24.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta

Seznam odstraněných

#
Příjmení a jméno
nar.
klubová příslušnost
BH
CŽn
poznámka
datum přihlášení
1.
Čižinská Emma 18.02.2010 TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav
723
1
 
odhlášeno hráčem
18.04.2021 13:06:07
2.
Heinzová Izabela 11.12.2002 TK Milo Olomouc
79
15
384
odhlášeno hráčem
24.07.2021 13:03:36
3.
Abrahám Angelica 23.05.2003 Severočeská tenisová o.s.
723
1
179
odhlášeno hráčem
26.07.2021 18:42:39
4.
Picková Věra 14.03.2006 Jiskra Velké Březno
266
6
257
odhlášeno hráčem
31.07.2021 20:23:48
5.
Sokolová Marie 18.06.2005 Sokol Lanžhot
723
1
202
odhlášeno hráčem
05.08.2021 12:23:53
6.
Křenková Tereza 30.08.2004 TK PRECHEZA Přerov o.s.
129
12
26
odhlášeno hráčem
07.08.2021 13:13:14
7.
Havlová Libuše 28.05.2005 ASK Lovosice
359
4
134
odhlášeno hráčem
07.08.2021 15:44:50
8.
Dohnalová Rozálie 25.07.2002 TK PRECHEZA Přerov o.s.
65
15
88
odhlášeno hráčem
10.08.2021 11:33:34
9.
Urbanová Lucie 14.02.2006 TK AGROFERT Prostějov
133
12
23
odhlášeno hráčem
12.08.2021 09:54:34
10.
Bervid Victoria 23.05.2008 I.ČLTK Praha
723
1
451
odhlášeno hráčem
13.08.2021 21:37:22
11.
Doleželová Nathalia 28.01.2001 LTC Modřany 2005
723
1
 
odhlášeno hráčem
14.08.2021 01:28:16
12.
Kulhánková Aneta 10.04.1998 ŽLTC Brno
723
1
 
odhlášeno hráčem
14.08.2021 11:58:12
13.
Havrlíková Adéla 28.10.2001 LTK TEPLICE o.s.
104
12
 
odhlášeno hráčem
14.08.2021 21:08:36
14.
Skriplenok Alina 22.04.2008 TJ Spoje Praha
723
1
 
IS: lhůta 5 dní
15.08.2021 14:26:16
15.
Horáková Petra 26.09.2001 TK Zlín
53
20
 
odhlášeno hráčem
15.08.2021 17:24:14
16.
Pávková Katrin 06.07.2005 I.ČLTK Praha
166
9
13
IS: lhůta 8 dní
17.08.2021 10:08:53
17.
Moravcová Adéla 10.09.2003 TK PRECHEZA Přerov o.s.
63
15
28
odhlášeno hráčem
17.08.2021 12:11:55
18.
Petáková Helena 21.04.2004 F.H.TK Dobřichovice
242
6
283
odhlášeno hráčem
17.08.2021 12:48:45
19.
Kněžková Nelly 02.12.2003 TK Sparta Praha
96
12
36
odhlášeno hráčem
19.08.2021 11:25:57
20.
Michálková Barbora 03.04.2006 LTC Mladá Boleslav z.s.
248
6
29
odhlášeno hráčem
19.08.2021 16:21:44
21.
Katzerová Ellen 27.03.2007 TK TOLA
723
1
384
odhlášeno hráčem
19.08.2021 17:09:53
22.
Paterová Natálie 28.06.2005 TK Olymp Praha
276
6
39
odhlášeno hráčem
19.08.2021 17:54:24