Český tenisový svaz
Název:
A5 OPTIM TOUR BPBP cup
Datum:
20.-24.08.
Pořadatel:
LTC Mladá Boleslav z.s. (A - 600)
Kódové číslo:
116132
Dvorců + povrch:
10 antuka
Míče:
Wilson
Kvalifikace
Počet účastníků:
32
Prezentace v
do 10:00 hod.
Hlavní soutěž
Počet účastníků:
48
Prezentace v
do 10:00 hod.
Kontaktní osoba:
Ing. Nezavdal Jiří
Smetanova 987
293 01 Mladá Boleslav
Tel. (1):
603 548 071
E-mail:
j.nezavdal@seznam.cz

Poznámka pořadatele:

Poznámka pořadatele:

Další letní turnaj tenisového okruhu OPTIM TOUR 2021.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Spolu s výběrem vkladu do turnaje pořadatel provede kontrolu negativního testu účastníka turnaje. Bez prokázání negativního testu nebo očkování nebude účastník připuštěn do turnaje. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NESTAČÍ A NEBUDE AKCEPTOVÁNO!

Celí znění pravidel účasti na sportovní akci / INFO COVID 19:

Všichni účastníci a jejich doprovod musí po celou dobu konání turnaje dodržovat platná hygienicko-epidemiologická ustanovení vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury. Dodržovat 2m rozestupy a ve vnitřních prostorách klubu mít nasazenou ochranu horních cest dýchacích (nanorouška nebo respirátor min. FFP2).

S účinností ode dne 19. července 2021 do odvolání platí tato

PRAVIDLA PRO SPORTOVÁNÍ NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH:

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že: na venkovních sportovištích osoby splňují níže uvedená opatření.
U sportovní akce s účastní nad 10 osob je nutné dodržet následující podmínky: osoby musí prokázat, že splňují podmínky opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry.

Organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání.
Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují podmínky dle OPATŘENÍ. Organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění výše uvedených v OPATŘENÍ. V případě, že osoba splnění OPATŘENÍ neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast!


*OPATŘENÍ
osoby splňují podmínku:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

POZOR! Pořadatel na místě nebude mít k dispozici samotesty!


ODHLÁŠKY

Vzhledem k velkému zájmu účastníků Vás žádáme, abyste případné odhlášení z turnaje provedli včas, nejpozději do čtvrtka 19.8.2021 do 18:00 hod.!!!


DOTACE

Celková dotace muži 25.000,-- Kč a další věcné ceny.


KVALIFIKACE

Prezentace do kvalifikace ve čtvrtek 19.8.2021 od 15:00 do 17:00 formou SMS (SMS budou potvrzovány). Poté bude kvalifikace vylosována a rozpis a pořadí utkání budou zveřejněny na CZTENIS (u kvalifikace nelze dát pavouk do systému - z rozpisu utkání nelze odvodit los do pavouka turnaje).


HLAVNÍ SOUTĚŽ

Prezentace do hlavní soutěže v pátek 20.8.2021 od 15:00 do 17:00 formou SMS (SMS budou potvrzovány). Poté bude turnaj vylosován a rozpis a pořadí utkání budou zveřejněny nejpozději ve 20:00 na CZTENIS.

Občerstvení v areálu bude zajištěno s širokou nabídkou jídel a nápojů.


PARKOVÁNÍ

Možnost parkování zdarma na ul. Tř. T.G.M., u Městského plaveckého stadionu na Štěpánce, za poplatek u zimního stadionu (všední den celodenní parkování 20,- Kč, So+Ne zdarma).

Parkování v ul. Vančurova a Zahradníkova zakázáno!
Do parku Štěpánka vjezd zakázán.


STARTOVNÉ/VKLAD (žádáme, aby hráči měli vklad přesně nebo drobné)
- kvalifikace 300,-- Kč
- hlavní soutěž 600,-- Kč

POZOR!
Pokud se hráč prezentoval a nedostaví se k zápasu, pořadatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné zaplacení vkladu.

KVALIFIKACE
prezentace 20.8.2021 od 8:00 hod rozehra možná od 8:00 do 8:45
zahájení kvalifikace 9:00 hodin

zahájení hry 9:00 Brett, Jedlička, Kverek, Kelner, Koukal, Krčma, Křováček, Makovička, Olšanský, Vágner, Pavel, Postupa, Zapský, Zemanec, Růžička, Zavadil, Sokolov, Vodák, ostatní hráči NB 11:00
Změny přihlašování na turnaje minitenis a babytenis
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).

Pravidla pro přihlašování hráčů v IS ČTS

1) Lhůta pro vytvoření přihlášky začíná datem publikace aktuální termínové listiny na www.cztenis.cz. Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.

2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Vyřízení těchto kolizních přihlášek končí 6 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00, to znamená, že hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.

3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pozdější odhlášení je možné pouze prostřednictvím IS ČTS a to nejpozději do posledního dne před datem zahájení turnaje v čase 18:00 (v případě turnaje s kvalifikací do posledního dne před konáním kvalifikace). V tomto případě odhlášení se hráč nesmí po dobu 5 dní od data zahájení turnaje zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace. Odhlásí-li se hráč z turnaje později nebo se k turnaji nedostaví, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.

4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.

Jak získá registrovaný hráč ČTS přihlašovací údaje do IS?

Pravidla pro přihlašování hráčů v IS ČTS

Jak získá hráč kategorie minitenis (do 7 let) a babytenis (8-9 let) přihlašovací údaje do IS?
Evidence hráčů kategorie minitenis a babytenis a žádost o zaslání přihlašovacích údajů do Informačního systému na: https://is.cztenis.cz/pristup/index.php

Jakmile obdržíte přihlašovací údaje do Informačního systému ČTS do Vašeho e-mailu, můžete se přihlašovat na turnaje jednotlivců na: https://is.cztenis.cz/

Infolinka IS: 222 333 418 v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 hod.
E-mail: is@cztenis.cz
Jestliže se nedovoláte nebo bude linka obsazena, popište svůj dotaz pečlivě do e-mailu a pošlete na is@cztenis.cz. Špatně formulované dotazy nemohou být zodpovězeny.

Hlavní soutěž

#
Příjmení a jméno
nar.
klubová příslušnost
BH
CŽn
poznámka
datum přihlášení
1.
Krstev Ondřej 13.06.1997 I.ČLTK Praha
22
30
 
volná karta
17.08.2021 19:58:44
2.
Pátý Daniel 04.10.1999 TC Dvůr Králové, z.s.
29
25
 
 
10.07.2021 12:05:56
3.
Duda Filip 30.09.1998 RPM OÁZA Říčany
30
25
 
 
19.07.2021 18:50:41
4.
Kadora Jakub 18.10.1993 TK Slavia Orlová
33
25
 
volná karta
17.08.2021 06:58:23
5.
Černý Matyáš 15.10.2001 Severočeská tenisová o.s.
35
25
 
 
01.08.2021 22:00:24
6.
Pecák Štěpán 21.06.2000 TK Neridé
37
25
 
 
13.07.2021 11:13:22
7.
Blecha Adam 30.06.1998 SK HAMR, z.s.
42
20
 
 
04.07.2021 20:19:10
8.
Kraus Martin 06.02.2000 TK Slavia Plzeň
43
20
 
 
25.07.2021 18:23:34
9.
Kozler Adam 03.06.2000 TK Slavia Plzeň
47
20
 
 
09.06.2021 20:10:23
10.
Rinko Štěpán 13.11.1996 TCG Karlovy Vary
51
20
 
 
08.08.2021 11:14:06
11.
Mareš Vojtěch 25.05.2001 TK Neridé
54
20
 
 
14.07.2021 11:15:13
12.
Šilhavý Jan 06.08.2000 Severočeská tenisová o.s.
56
20
 
volná karta
16.08.2021 18:02:15
13.
Kracík Matěj 09.01.1991 SK JC Sport Opava
60
20
 
 
26.05.2021 06:27:37
14.
Dillenz Lukáš 17.05.1997 TC Bajda Kroměříž
61
20
 
 
28.07.2021 06:50:15
15.
Poštolka Roman 07.04.1999 Slavoj Český Brod
69
15
 
 
22.06.2021 17:24:31
16.
Žitko Radim 08.12.1978 TK Škoda Plzeň z.s.
71
15
 
 
02.08.2021 15:22:33
17.
Štětka Ondřej 29.09.1999 TJ Radlice
78
15
 
 
27.07.2021 08:27:22
18.
Arendar Roman 13.03.2000 TK Olymp Praha
79
15
 
 
20.03.2021 09:51:22
19.
Gorbušin Ivan 07.06.2001 TK Olymp Praha
79
15
 
 
31.07.2021 13:35:11
20.
Šoukal Martin 18.07.1998 TC Brno.
83
15
 
 
04.08.2021 11:52:44
21.
Prachař Jakub 09.05.2003 I.ČLTK Praha
84
15
9
 
03.08.2021 10:25:23
22.
Jeníček Jiří 14.12.1999 TJ Spoje Praha
89
15
 
 
28.07.2021 00:05:12
23.
Kovařík David 08.10.2000 TK AGROFERT Prostějov
91
15
 
 
29.06.2021 16:28:18
24.
Beneš Martin 07.02.2004 TK Neridé
95
15
751
 
09.08.2021 18:24:14
25.
Podlešák Marek 13.08.1999 1. Vestecká sportovní o.s.
101
12
 
 
15.06.2021 17:14:12
26.
Paleček Adam 09.01.2001 TJ Brno-Komín
103
12
 
 
18.07.2021 08:04:46
27.
Kvis Kryštof 31.10.1998 LTC Modřany 2005
103
12
 
 
03.08.2021 12:14:16
28.
Příhoda Jan 13.05.2002 Slavoj Český Brod
106
12
45
 
07.07.2021 21:22:33
29.
Maštálka Petr 13.11.2002 LTC Mladá Boleslav z.s.
108
12
546
 
29.07.2021 21:35:55
30.
Kubín Marian 14.10.2002 SK HAMR, z.s.
110
12
95
 
07.07.2021 20:47:27
31.
Sysel František 18.06.1988 TK Benešov
114
12
 
 
30.07.2021 15:50:43
32.
Januška Adam 20.12.2000 TK Neridé
119
12
 
volná karta
19.06.2021 10:44:00
33.
Havlíček Mark 13.10.2003 Severočeská tenisová o.s.
121
12
33
 
09.07.2021 19:13:31
34.
Lukáš Břetislav 09.02.2002 TC Dvůr Králové, z.s.
181
9
64
 
24.03.2021 11:33:27
35.
Šrámek Ondřej 17.09.2002 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s.
185
9
37
 
13.04.2021 18:18:36
36.
Šmédek Jaroslav 12.06.2002 TK AGROFERT Prostějov
231
9
12
 
02.08.2021 08:41:45
37.
Hrdina Aleš 12.04.2003 TK Neridé
250
6
66
 
23.06.2021 12:15:51
38.
Kroužek Jiří 19.08.2002 Severočeská tenisová o.s.
341
6
84
 
06.04.2021 15:05:50
39.
Němeček Václav 05.01.2004 Tenisový klub Benátky nad Jizerou
473
4
294
volná karta
14.07.2021 21:01:53
40.
Čížek Jiří 21.08.2005 LTC Houštka
696
3
50
volná karta
18.08.2021 17:30:08
41.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
42.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
43.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
44.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
45.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
46.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
47.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant
48.
kvalifikant    
 
 
 
 
kvalifikant

Kvalifikace

#
Příjmení a jméno
nar.
klubová příslušnost
BH
CŽn
poznámka
datum přihlášení
1.
Aregger Lars 03.01.2001 LTC Modřany 2005
73
15
 
volná karta
19.08.2021 11:48:25
2.
Jahelka Vladimír 19.12.1983 TC Hořice
115
12
 
Pouze kvalifikace !!!
28.07.2021 18:26:01
3.
Beneš Petr 23.08.1996 SK OAZA Praha
116
12
 
 
07.08.2021 19:15:54
4.
Chmelík Oliver 22.03.2001 LTC Hodonín
126
12
 
 
24.07.2021 18:13:43
5.
Klír Petr 22.02.2001 TK Slavia Plzeň
127
12
 
 
28.07.2021 12:08:29
6.
Vejšický Oldřich 26.02.2004 TJ Sokol Vysočany
136
12
13
volná karta
18.08.2021 15:33:07
7.
Jiroušek Lukáš 19.07.2001 TK Neridé
137
12
 
 
05.07.2021 19:33:46
8.
Kelnar Tomáš 15.04.1999 TC Brno.
152
12
 
 
25.07.2021 16:02:01
9.
Šťastný Boris 24.07.2001 TK Olymp Praha
162
9
 
 
10.08.2021 09:40:38
10.
Kracík Šimon 10.03.1994 SK JC Sport Opava
190
9
 
 
20.07.2021 22:21:22
11.
Brett Daniel 03.11.2000 TCEN Hrádek nad Nisou
198
9
 
 
04.07.2021 08:01:38
12.
Postupa Richard 10.03.2003 VSK VŠB-TU Ostrava
211
9
93
 
04.08.2021 05:42:14
13.
Růžička Václav 21.02.2000 TK Škoda Plzeň z.s.
211
9
 
volná karta
15.08.2021 16:17:49
14.
Vodák Petr 21.12.1993 Jiskra Otrokovice
215
9
 
 
08.08.2021 14:54:49
15.
Vágner Josef 29.05.1999 TC Bajda Kroměříž
254
6
 
 
10.08.2021 10:35:18
16.
Makovička Daniel 22.04.2002 LTC Mladá Boleslav z.s.
256
6
458
 
03.08.2021 17:30:28
17.
Olšanský Filip 08.10.2003 Sokol Říčany
297
6
185
 
09.08.2021 21:18:08
18.
Jedlička Dominik 12.02.2000 I.ČLTK Praha
330
6
 
 
08.08.2021 17:24:19
19.
Kelnar Lukáš 08.01.2003 LTC Pardubice
468
4
190
 
04.08.2021 17:46:25
20.
Zapský Adam 01.11.2003 Severočeská tenisová o.s.
479
4
126
 
05.06.2021 19:37:52
21.
Koukal Petr 16.02.2000 LTC Mladá Boleslav z.s.
642
3
 
 
23.07.2021 13:55:00
22.
Krčma Tomáš 06.09.1999 1. Vestecká sportovní o.s.
813
1
 
 
21.07.2021 13:19:58
23.
Kverek Libor 04.08.2003 LTC Mladá Boleslav z.s.
813
1
 
 
21.07.2021 18:15:44
24.
Křováček Jakub 19.05.1997 LTC Bakov n.Jiz.
813
1
 
 
30.07.2021 20:29:55
25.
Pavel Tomáš 14.01.2003 LTC Mladá Boleslav z.s.
813
1
875
 
04.08.2021 18:40:36
26.
Zavadil Václav 02.03.2007 -
813
1
 
 
13.08.2021 07:49:20
27.
Zemanec Petr 31.05.2002 LTC Mladá Boleslav z.s.
813
1
 
volná karta
17.08.2021 16:12:49
28.
Sokolov Yury 09.08.1999 -
813
1
 
volná karta
17.08.2021 20:01:13
29.
volná karta    
 
 
 
 
volná karta

Seznam odstraněných

#
Příjmení a jméno
nar.
klubová příslušnost
BH
CŽn
poznámka
datum přihlášení
1.
Homola Patrik 10.02.2004 TK AGROFERT Prostějov
443
4
20
odhlášeno hráčem
20.06.2021 17:18:12
2.
Hlaváček Martin 24.06.2002 Baník Praha
813
1
435
odhlášeno hráčem
09.07.2021 13:50:37
3.
Kubík Kristián 09.04.2002 SK OAZA Praha
44
20
196
odhlášeno hráčem
01.08.2021 08:51:11
4.
Vild Ondřej 19.01.2004 TK Slavia Plzeň
555
4
86
odhlášeno hráčem
07.08.2021 11:35:21
5.
Hujo Ondřej 05.10.2004 LTK TEPLICE o.s.
574
3
67
odhlášeno hráčem
07.08.2021 18:04:16
6.
Dvořák Marek 27.02.1984 TCG Karlovy Vary
77
15
 
odhlášeno hráčem
08.08.2021 15:35:41
7.
Svoboda Šimon 26.09.2000 TJ Radlice
164
9
 
odhlášeno hráčem
10.08.2021 15:01:18
8.
Marcolla Jakub 18.03.2000 LTC Tábor 1903
119
12
 
odhlášeno hráčem
11.08.2021 13:59:53
9.
Novák Jakub 22.03.2003 TK AGROFERT Prostějov
326
6
19
odhlášeno hráčem
11.08.2021 18:39:33
10.
Brunclík Petr 17.07.2006 TK Sparta Praha
813
1
100
odhlášeno hráčem
12.08.2021 22:11:34
11.
Kratochvíl Ondřej 20.05.2004 LTC Pardubice
516
4
34
IS: kolizní přihláška
13.08.2021 12:00:31
12.
Průcha Oliver 06.05.2002 TJ Sokol Vysočany
813
1
716
odhlášeno hráčem
13.08.2021 20:59:58
13.
Bolardt Antonín 07.06.1998 TK Sparta Praha
25
30
 
odhlášeno hráčem
14.08.2021 10:31:27
14.
Baum Štěpán 26.07.2003 TK Sparta Praha
88
15
14
odhlášeno hráčem
15.08.2021 10:48:28
15.
Vlkovský Vojtěch 12.07.1999 LTC Pardubice
68
15
 
odhlášeno hráčem
15.08.2021 20:50:49
16.
Pučálka Jan 18.03.2002 Slavoj Český Brod
55
20
26
odhlášeno hráčem
16.08.2021 09:52:07
17.
Sklenka Victor Andrés 21.09.2001 TK Olymp Praha
172
9
 
IS: lhůta 8 dní
17.08.2021 10:02:21
18.
Holub Mikuláš 09.08.2002 TC Dvůr Králové, z.s.
333
6
355
odhlášeno hráčem
17.08.2021 19:14:05
19.
Nebojsa Stanislav 02.10.1979 Jiskra Otrokovice
46
20
 
odhlášeno hráčem
18.08.2021 07:47:44
20.
Válek Ondřej 13.11.2003 TK AGROFERT Prostějov
166
9
15
odhlášeno hráčem
18.08.2021 18:04:26
21.
Jirovský Jakub 02.10.1989 LTC Tábor 1903
184
9
 
odhlášeno hráčem
18.08.2021 18:20:50
22.
Tříška Martin 03.10.1991 TK Radošovice
280
6
 
odhlášeno hráčem
18.08.2021 19:39:51
23.
Bulíř Adam 26.09.2000 LTC Mladá Boleslav z.s.
586
3
 
odhlášeno hráčem
18.08.2021 20:10:50
24.
Šafář Martin 13.09.1999 TK Start Praha-Topolka
75
15
 
odhlášeno hráčem
19.08.2021 07:54:15
25.
Peterka Adam 20.04.2001 TK Sparta Praha
79
15
 
odhlášeno hráčem
19.08.2021 14:29:12
26.
Nedvídek Jan 03.01.2002 TK PRECHEZA Přerov o.s.
370
4
472
odhlášeno hráčem
19.08.2021 17:28:51
27.
Řehák Jakub 02.09.1989 Tenisový klub Eden
166
9
 
odhlášeno hráčem
19.08.2021 17:40:41